CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM XD HOÀN CẦU - THIẾT BỊ LÀM BÁNH, THIẾT BỊ BẾP, TỦ ĐÔNG, MÁY ĐÓNG GÓI, MÁY LÀM KEM, MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN MÁY CÔNG NGHIỆP, THIẾT BỊ BUFFET, QUẦY BAR, MÁY RỬA CHÉN, THIẾT BỊ INOX

TỦ LẠNH MÁT/ ĐÔNG DẠNG BÀN

TỦ LẠNH MÁT/ ĐÔNG DẠNG BÀN

TỦ LẠNH MÁT/ ĐÔNG DẠNG BÀN

TỦ LẠNH MÁT/ ĐÔNG DẠNG BÀN

TỦ LẠNH MÁT/ ĐÔNG DẠNG BÀN
TỦ LẠNH MÁT/ ĐÔNG DẠNG BÀN

TỦ LẠNH MÁT/ ĐÔNG DẠNG BÀN