SM-200a

SM-200a

SM-200a

SM-200a

SM-200a
SM-200a

Sản Phẩm

SM-200a

SM-200a

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4673
Mô tả
SM-200a
Model
SM-120a
SM-120a-S
SM-200a
SM-200a-S
Capacity(kg)
Flour
75
75
125
125
Dough
120
120
200
200
Power(kw)
Spiral
10
10
12
12
Bowl
0.55
0.55
1.5
1.5
Spiral Speed(rpm0
1st Speed
110
115
105
105
2nd Speed
220
230
210
210
Bowl Speed(rpm)
13
13
11
11
Weight(kg)
1300
1300
1350
1350
Dimension(mm)
Width
780
1010
980
1020
Depth
1600
1590
1720
1780
Height
1230
1300
1430
1330
Option
Bowl lifter

Sản Phẩm Khác