SP18

SP18

SP18

SP18

SP18
SP18

Sản Phẩm

SP18

SP18

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 687
Mô tả
SP18
Ice Cream Display – ISA - Italy
  • Model: SP18
  • Temp.range: -16/-140C
  • Dimensions: H 1392mm x W 1673mm x D 1062mm 
  • No. of 5ltr Pans: 18
  • Power: 2000W

Sản Phẩm Khác